Trecerea frontierei de stat a României de către minori

Cetatenii români cu vârsta sub 18 ani nu pot călători în străinătate neinsoțiți. Copiii minori pot ieți din România dacă îndeplinesc una din urmatoarele condiții:
1. sunt însoțiți de ambii parinți;
2. sunt însoțiți de un parinte aflat în posesia, dupa caz, a unuia dintre documentele următoare:
– declarația celuilalt parinte, declarație autentificată de către notar, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei.
– certificatul de deces al celuilalt părinte
– hotarâre judecatorească definitivă de încredintare a copilului etc.
3. sunt însoțiți de un adult aflat în posesia certificatului personal de cazier judiciar si a declarației autentificate din partea ambilor parinți din care sa rezulte acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei.